Op hun Twitteraccount deelde Special Olympics Europe Eurasia een inspirerend filmpje over G-basketbal.

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u