[email protected] heeft voor de nabije toekomst enkele veranderingen in petto.

“De voorbije maanden is intensief gewerkt aan een nieuw hoofdstuk in het basketbalverhaal in en rond Oostende”, klinkt het bij manager Marie De Clerck van Filou Oostende. “We stelden ons de essentiële vraag: hoe kunnen we een toekomstgericht en wendbaar Filou Oostende bouwen? Tegelijkertijd probeerden we grenzen te verleggen en een ruimere samenwerking met andere organisaties te zoeken en samen met hen één nieuwe basketfamilie te creëren.”

“Na veel overleg met alle actoren, hebben we het antwoord gevonden. De uitgangspunten van het plan zijn de volgende. De omvorming van [email protected], waardoor we vier basketonderdelen samenbrengen in de grootste basketfamilie aan de kust. Filou Oostende is een modern professioneel bedrijf op sportief, organisatorisch, maatschappelijk en innovatief vlak. het is toonaangevend in België en Europa, competitief en inclusief. We willen het van sportorganisatie (VZW) omvormen naar een toekomstgericht sportbedrijf (BV) met een strategisch plan en visie op vijf jaar met duurzame groei.”

Marie De Clerck.

Er zijn drie basiselementen waarop ze in Oostende de komende 5 jaar zullen bouwen. Een eerste peiler is de omvorming van de bestaande feitelijke vereniging [email protected] tot één grote basketfamilie met daarin 4 gelijkwaardige pijlers:

1. Koninklijke Basketbalvereniging Oostende Bredene (KBOB) coördinatie van alle meisjes- en damesploegen

2. Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit (KBGO) coördinatie van alle jongensploegen en niet-professionele herenploegen

3. Dukes on Wheels en G-Sport coördinatie van rolstoelbasket en de G-basketbalspelers

4. Filou Oostende (BCO) de professionele herenploeg en de basketbalschool

“Aan het hoofd van de pijlers staan respectievelijk voorzitters Alain Osstyn (KBOB), Chris Jonckheere (KBGO) en Geert Catrysse (Dukes on Wheels + G-sport) en algemeen directeur Marie De Clerck. De bestaande vzw’s en de hieraan gekoppelde stamnummers worden behouden, en dit vooral om iedereen voldoende kans te geven om op het juiste niveau te spelen. Als er hierover een nieuwe regelgeving komt, dan kan dit mee evolueren. Daarnaast wordt een nieuwe vennootschap opgericht. Deze vennootschap beheert de vierde pijler en coördineert ook de samenwerking met de drie andere pijlers. Geleidelijk aan zullen de acties gestroomlijnd worden en zo nog meer mensen de kans geven basket te spelen of van basket op een andere manier te genieten.”

“De tweede peiler is dat het voornaamste doel van deze grote basketfamilie is elke speler op zijn of haar niveau te laten spelen. Wie recreatief wil spelen, moet dit kunnen op alle niveaus. Wie wil excelleren moet de beste begeleiding krijgen om telkens een stapje hoger te kunnen zetten. We streven er dan ook naar om spelers & speelsters uit eigen rangen zoveel mogelijk te laten doorgroeien binnen de club en finaal tot de eigen seniorenploegen. Daarnaast wordt er op administratief, organisatorisch, maatschappelijk en innovatief vlak samengewerkt om te evolueren naar een sterke organisatie.”

“Een derde peiler is om al deze doelstellingen te bereiken en professioneel te kunnen blijven werken, heeft de Raad van Bestuur van Filou Oostende beslist om een nieuwe vennootschap op te richten. Op 1 juli gaan we van start met een besloten vennootschap (BV), genaamd [email protected] De voorzitter is en blijft Johan Verborgh. Deze stap is noodzakelijk om nieuwe investeerders aan te trekken en de strategie op lange termijn vorm te geven. De gesprekken met de investeerders zijn volop bezig en verlopen gunstig. Wanneer dit afgerond is, volgt hierover een nieuwe communicatie, samen met de nieuwe doelstellingen die we ons stellen.”

Reacties van de vier voorzitters

Chris Jonckheere van KBGO: “De laatste 15 jaar loopt samenwerking en schaalvergroting als een rode draad door onze werking. We zien dus ook deze integratie als een verdere stap in de realisatie van onze doelstellingen. Promotie van (jeugd)basket en iedereen de kans geven om zijn sport te beoefenen op het niveau dat voor hem/haar het meest geschikt is. Niet alleen topsport maar ook de ambitieuze amateursporter en de recreant.

Chris Jonckheere.

Alain Osstyn van KBOB: “De mogelijkheden die deze samenwerking biedt – voor zowel jongens als meisjes – zijn legio. Het feit dat KBOB als club hierin de verantwoordelijkheid kan opnemen voor meisjes en dames is natuurlijk fantastisch. De aanpak meisjes is nu eenmaal vrij specifiek, en op deze manier kunnen we onze jarenlange ervaring aanwenden met een veel ruimer draagvlak.”

Geert Catrysse van Dukes on Wheels & G-Sport: “Basketbal is één van de meest populaire en spectaculaire teamsporten die over de hele wereld door sporters, zowel mannen als vrouwen – al dan niet met een beperking – wordt beoefend. Door ons te associëren met Filou Oostende, KBGO (met zijn G-sport), KBOB en [email protected] kunnen we nog meer sporters met een verstandelijke of fysieke beperking en een psychische kwetsbaarheid aan het bewegen krijgen. Ons motto blijft: Just play. Have fun. Enjoy the game. (Michael Jordan)”

Johan Verborgh van Filou Oostende: “Make everyone shine. No easy basket on & around the court.”

volg basket360.be op sociale media

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u