Olicsa en Gembo verspreidden zopas een mededeling over een samenwerking tussen de twee ploegen bij de jeugd.

Een jaar geleden introduceerde Basketbal Vlaanderen een nieuw competitiesysteem voor de jeugd (U14-U16-U18-U21). De doelstelling van het nieuwe systeem is elke speler te laten spelen op zijn of haar niveau.

Tot voor het seizoen 2019-2020 was er sprake van een landelijke, provinciale en gewestelijke competitie. In het nieuwe systeem vervallen deze begrippen en worden ploegen ingedeeld volgens 4 niveau’s (niveau 1, 2, 3 en 4). Clubs bepalen zelf op welk niveau ze een ploeg wensen in te schrijven. Het aantal ploegen dat kan inschrijven voor niveau 1 en 2 – de twee hoogste niveau’s, te vergelijken met landelijke niveau van vroeger -  is beperkt (max 24 per niveau). Indien er binnen eenzelfde leeftijdscategorie meer dan 24 kandidaten  zijn voor niveau 1 en 2, worden de plaatsen toegewezen op basis van een ranking die Basketbal Vlaanderen elk jaar opstelt. Deze ranking wordt bepaald volgens een aantal criteria: kwaliteit van de sportinfrastructuur, aanwezigheid van gediplomeerde trainers in de club, resultaten van de ploeg in de voorgaande jaren en het niveau van de seniorsploeg. Eenzelfde club kan binnen een leeftijdscategorie niet aantreden op niveau 1 en 2, via een samenwerking kan dat wel.

Gembo en Olicsa, beiden Antwerpse clubs met een familiale sfeer en een gelijklopende  sportieve visie, zijn in het seizoen 2019-2020 gestart met een proefproject met als doel een aantal getalenteerde spelers de kans te geven samen een ploeg te vormen die op niveau 1 kon meedraaien. Dit proefproject is door alle betrokkenen als zeer positief geëvalueerd.

Daarom,  en vanwege het feit dat er zich toekomstgericht nog verschillende opportuniteiten aanbieden, hebben beide clubs beslist in de toekomst de samenwerking op verschillende niveaus verder uit te diepen om zo alle spelers de best mogelijke opleiding te kunnen bieden. In het seizoen 2020-2021 stellen Olicsa en Gembo vier gezamenlijke ploegen op. Die ploegen bestaan uit spelers van beide clubs:

  • Een U18-ploeg zal als Olicsa spelen op niveau 2
  • Een U18-ploeg zal als Gembo spelen op niveau 1
  • Een U16-ploeg zal als Olicsa spelen op niveau 3
  • Een U14-ploeg zal als Olicsa spelen op niveau 4

Het gaat om gemengde ploegen. Daartoe muteren spelers van de ene club (tijdelijk) naar de andere club, zodat ze daar uitkomen op een spelniveau dat optimaal aansluit bij hun kunnen.

Beide clubs behouden hun eigenheid die wederzijds erkend wordt.  Deze samenwerking kent haar succes omdat de banden met de club van herkomst niet worden doorgesneden. Communicatie, vertrouwen en respect voor ieders kwaliteiten en waarden zullen de leidraad zijn doorheen het ganse traject. Samen meer bereiken is de drijfveer om aan de spelers van beide clubs de mogelijkheid te geven om op het niveau te spelen dat aansluit bij de ambitie en talent.  Op die manier kunnen we het spelplezier van elke speler garanderen.

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u