Het boek ‘een jeugdopleidingsplan voor basketbal. Van U8 tot en met U14′ is geschreven door Annemie Bogaert en Veerle Vonderlynck en kan in deze coronatijden voor een mooi tijdverdrijf bij coaches dienen.

“We zijn beiden al vele jaren actief”, zegt Veerle Vonderlynck. “Vooral in het jeugdbasketbal, zowel als jeugdcoach en jeugdcoördinator.  In de club Amon Jeugd Gentson werken we al jaren met opleidingsplannen. Aan deze opleidingsplannen hebben doorheen de jaren verschillende coaches van de club gewerkt. Ze zijn een aantal maal bijgewerkt en geüpdated met nieuwe inzichten.”

“Op een bepaald moment vroeg Basketbal Vlaanderen ons of deze opleidingsplannen verspreid mochten worden. Omdat ze dachten dat dit voor beginnende coaches zeer ondersteunend zou werken. We weten allemaal dat de overstap van het volgen van een trainerscursus naar het zelfstandig coachen van een jeugdploeg een zeer grote stap is. Zij vonden de opleidingsplannen een goede leidraad voor de clubs om hun beginnende coaches te ondersteunen.”

“Toen we aan deze opdracht begonnen merkten we dat we naast het louter doorgeven van de jaarplannen we het ook belangrijk vonden om onze visie te kunnen delen. En zo evolueerde het document van 20 A4’s naar een heus boek. Onze visie is in de eerste plaats een spelgerichte visie We geloven zeer dat jongeren kunnen leren basketbal te spelen al spelend. Daarnaast willen we in de onderbouw (U8 tot en met U14) spelers veelzijdig opleiden. Uit literatuur blijkt dat dit bijdraagt tot minder drop out in de sport. En, hoe breder hun bewegingsrepertoire hoe makkelijker ze spelproblemen kunnen oplossen.” 

“De laatste jaren zijn we ook gaan inzien dat de X en de O’s niet zaligmakend zijn. We zijn veel meer gaan inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugdspelers. Aspecten van leiderschap, betrokkenheid, ploegcohesie, … centraal stellen als trainingsinhoud vonden we even belangrijk. We lieten ons hiervoor inspireren door het concept van ‘de ondersteunende rollen’ en van de ‘M-factor’ om dit te realiseren.”  

“Onze visie bepaalt en verduidelijkt waarom we bepaalde keuzes maken in de opleidingsplannen.bv: waarom we kiezen voor een bepaalde opstelling in de 5 tegen 5. Uiteraard zijn er meerdere visies maar we wisten wel dat wat we in het boek brengen reality-proof is omdat we er zelf jaren mee aan de slag gegaan zijn. En dat het werkt. Want sowieso is werken met een opleidingsplan binnen een club een keuze op lange termijn. Zowel voor het clubbeleid als voor de coaches. Als lesgevers in de trainerscursussen merkten we regelmatig dat beginnende coaches ingeleid worden in een bepaald concept, maar in de club zagen we dan hoe moeilijk het voor hen was om dat concept centraal te stellen en in de praktijk toe te passen.”

“Voor de toekomst denken we er aan om op elk leeftijdsniveau de leerlijn verder uit te werken zodat we dieper op de visie kunnen ingaan en nog meer kunnen ondersteunen. We kijken ook hoe we clubs en jeugdcoördinatoren kunnen helpen om dit alles te implementeren. Omdat we merken dat daar nood aan is op het terrein. Onder welke vorm we dit willen doen zijn we nog niet uit. Het ontwikkelen van een app zou de max zijn. Maar we zijn net begonnen met het geven van sessies en workshops in een club.”

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u