Afgelopen weekend werd het startschot gegeven voor de voorbereiding van de BeNeLeague.

“In totaal zullen 32 mensen uit de leagues en de clubs, verdeeld over 8 werkgroepen, de komende maanden aan de slag gaan”, klinkt het bij de Dutch Basketball League. “Op sportief vlak zal onder andere de competitieformule gefinaliseerd worden met een daarbij horende kalender. Reglementair dient naast een sportief en een disciplinair reglement, een kader geschetst te worden in verband met de toetredingsvoorwaarden. Ook op het vlak van arbitrage moet de werking binnen de twee landen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.”

“Een BeNeLeague betekent ook dat er op mediavlak en commercieel vlak een nieuw product gecreëerd dient te worden. Deze twee werkgroepen zullen dan ook samen met de sportieve werkgroep vooral geactiveerd worden aan het begin van het proces, zodat naar media en partners zo snel mogelijk een duidelijk beeld kan geschetst worden en de volgende stappen gezet kunnen worden. De werkgroepen belast met financiering van de league evenals het organisatiemodel zullen grotendeels met input van de andere werkgroepen de activiteiten vervolledigen.”

“Er werd eveneens een supervisiegroep samengesteld. Deze groep zal gedurende de hele periode dat de werkgroepen actief zijn tweewekelijks vergaderen om de werking te coördineren, de voortgang binnen de groepen op te volgen en de besluitvorming in beide landen voor te bereiden, dit alles onder het toeziend oog van Hypercube, sinds het begin van het proces betrokken bij het project. Oktober 2020 geldt als streefdatum voor het finale besluit om vanaf seizoen 2021-2022 te starten met de BeNeLeague.”

Overzicht werkgroepen

Media

Bob van Oosterhout
Ramses Braakman
Wim Van de Keere (BE)
Pierre Maes (BE)
Corentin Wilmot (BE)
Pieter Nieuwenhuis (HC)
Laura Jonker (HC)

Commerce

Bob van Oosterhout
Armand Salomon
Ramses Braakman
Wim Van de Keere (BE)
Mark Bogaert (BE)
Bjorn Verhoeven (BE)
Pieter Nieuwenhuis (HC)
Laura Jonker (HC)

League organization

Jan Loeffen
Bert Kragtwijk
Henk Alkema
Wim Van de Keere (BE)
Arthur Goethals (BE)
Marie De Clercq (BE)
Pieter Nieuwenhuis (HC)
Laura Jonker (HC)

Finance

Ronald Arkema
Marcel Verburg
Henk Alkema
Wim Van de Keere (BE)
Peter Venneman (BE)
Pieter Nieuwenhuis (HC)
Laura Jonker (HC)

Licensing (by laws)

Tom van Buren
Harm-Jan Meijer
Henk Alkema
Wim Van de Keere (BE)
Tom Van de Keere (BE)
Maarten Bostyn (BE)
Pieter Nieuwenhuis (HC)
Laura Jonker (HC)

Sporting

Paul de Vos
Gert-Jan Swaving
Roel van de Graaf
Martien Jonker
Wim van de Keere (BE)
Tom van de Keere (BE)
Thierry Wilquin (BE)
Pieter Nieuwenhuis (HC)
Laura Jonker (HC)

Refereeing

Antio Sinterniklaas
Michel Zegwaard
Martien Jonker
Wim van de Keere (BE)
Christophe Muytjens (BE)
Ronny Denis (BE)
Pieter Nieuwenhuis (HC)
Laura Jonker (HC)

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u