KBBC Oostkamp reageert strenger dan de overheid wat betreft de coronacrisis en legt alle activiteit stil tot en met acht november.

“Iedereen heeft ondertussen via de media vernomen dat de zaalsporten aan banden worden gelegd door de stijgend aantal besmettingen van het COVID19-virus”, zegt voorzitter Henk Thieren op de website van de club.

“Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke beslissingen. Jammer genoeg is onze geliefde sport een echte contactsport die binnen beoefend wordt.  Daarom heeft de overheid mijns inziens terecht beslist deze sport tot acht november on hold te zetten.”

“Contactloos sporten waarbij ten allen tijde anderhalve meter afstand dient bewaard te worden is wel toegelaten. Dit is echter een voorwaarde die onmogelijk kan volgehouden, laat staan gecontroleerd worden.”

“We willen zorg dragen voor al onze leden, zowel spelers, trainers als vrijwilligers, en iedereen behoeden voor het oplopen van een besmetting.”

“Bovendien leidt een besmetting tot niet te onderschatten maatregelen die niet enkel de speler zelf, maar ook zijn hele entourage treffen.  Gezinsleden en iedereen die met de besmette persoon in aanraking gekomen zijn, worden een week quarantaine opgelegd.”

“Voor onze jeugdige spelers betekent dat ook de leerkracht(en) en de klasgenoten thuis moeten blijven. Daarom moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en de volksgezondheid laten primeren op onze favoriete vrijetijdsbesteding.”

Wij hebben conform de beslissing van de overheid beslist alle basketactiviteit stil te leggen tot acht november 2020.”

“Door ook de jeugd U12 voorlopig stil te leggen zijn wij strenger dan de overheid. Wij beseffen dat het virus blijkbaar minder huishoudt in deze leeftijdscategorie.  Het probleem is echter dat rond deze ploegjes een ganse entourage actief is die wel tot de risicogroep behoort.”

“Ik besef dat deze beslissing streng is en niet de meest populaire, maar ze is genomen na overleg met het kernbestuur en in eer en geweten. Aan iedereen: houdt het gezond en leve KBBCO.”

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u