Er is een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten.

De ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen in ons land hebben een akkoord bereikt over buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Die mogen doorgaan, zij het in kleinere bubbels en slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit. Ook kinderen ouder dan 12 jaar mogen in een kleine bubbel samenkomen, maar dan wel in openlucht.

Kinderen jonger dan 12

“We bevelen ouders sterk aan om voor hun kinderen 1 hobby te kiezen”, zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) over het bereikte akkoord in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1.

“Vandaag zijn er kinderen die in 1 week ballet doen, naar de jeugdbeweging en naar de muziekles gaan. Dat is te veel van het goede. Virologen zeggen ons 1 hobby per week te kiezen. We bevelen ook aan zoveel als mogelijk kinderen buiten te laten spelen, maar een pianoles kan natuurlijk moeilijk buiten worden georganiseerd.”

Kinderen die aan hun ene activiteit van de week deelnemen, zullen dat in groepjes van maximaal 10 moeten doen. “Afgelopen maanden heeft de jeugdsector zich sterk georganiseerd in bubbels van 50, maar virologen zeggen ons dat dit te veel is nu. Daarom stellen we voor de bubbels tot 10 kinderen te beperken. Voor veel jeugdbewegingen zal dit niet evident zijn, maar liever dit dan helemaal niks meer organiseren.”

Kinderen en jongeren ouder dan 12

Voor kinderen en jongeren ouder dan 12 zijn buitenschoolse activiteiten momenteel verboden, maar daarin komt verandering. “Zij zullen mogen samenkomen in groepjes van 10, maar wel uitsluitend in openlucht”, zegt Dalle. “We kunnen hen dus een klein beetje perspectief geven. Ook voor hen is het niet de bedoeling allerlei verschillende activiteiten te combineren.”

Wat met de krokusvakantie?

In de krokusvakantie vinden veel kampen (zonder overnachting) plaats. “Daar kijken kinderen naar uit, maar ook hun (werkende) ouders”, zegt Dalle. “We stellen voor om die kampen in groepen van 25 kinderen te laten doorgaan, dat is een halvering ten aanzien van de bubbels van 50 nu.”

“In principe gaat het om activiteiten die 4 of 5 dagen duren. Het gaat telkens om dezelfde bubbels en kinderen gaan in die week uiteraard niet naar school. Virologisch is het daarom verantwoord om het onderscheid te maken tussen bubbels van 10 in een schoolperiode en bubbels van 25 in een vakantieperiode.”

Vanaf wanneer gelden deze regels?

“Dit is voor alle duidelijkheid een gedragen voorstel van de bevoegde ministers van de 3 gemeenschappen samen met virologen”, zegt Dalle. “Het is het Overlegcomité dat de beslissing moet nemen, ook over de timing. Wat de jeugdsector betreft, raad ik aan om deze striktere regels al vanaf komend weekend toe te passen.”

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u