Mario Lusyne is door [email protected], de samenwerking tussen Filou Oostende en KB Gistel Oostende, aangesteld als de nieuwe jeugdcoördinator. Hij volgt Marc Deldaele op. Lusyne wil stap per stap de organisatie van de jeugdwerking naar een hoger niveau brengen.

Het is een zeer uitdagende opdracht, jeugdcoördinator worden bij twee clubs met heel veel jeugdploegen in competitie. Toch moest Lusyne naar eigen zeggen niet lang nadenken om deze taak op zich te nemen. “Als je reeds jaren verbonden bent aan de club, hetzij als coach maar ook als speler en je voelt dat er hier nood aan is, dan maak je deze keuze”, klinkt het heel kordaat.
Lusyne legt meteen ook enkele nieuwe accenten van het jeugdbeleid. “Samenwerking onder coaches vind ik zeer belangrijk. Daarbij moeten we steeds de spelers centraal plaatsen. Een goede opleiding in combinatie met voldoende spelplezier voor iedereen primeert. We moeten ook steeds aandacht hebben voor alle spelers, maakt niet uit welk niveau.”

En dus moeten er dingen veranderen. Vooreerst op korte termijn. “We moeten zo vlug mogelijk in samenspraak met de coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen sportief de neuzen in dezelfde richting krijgen. In overleg met de coördinatoren werken we een opleidingsplan uit om van daaruit de coaches te sturen. Op korte termijn zal het vooral de bedoeling zijn om enkel op horizontaal vlak de sportieve lijnen uit te zetten. We mogen niet vergeten om steeds oog te hebben voor integratie van jeugd in onze seniorteams.”

Maar ook op lange termijn wil Lusyne zijn stempel drukken. “Daarna komt de verticale samenwerking aan bod, waarbij we het opleidingsplan verder uitwerken en dit met de jaren telkens bijsturen. We moeten blijven aandacht hebben voor het welbevinden van alle coaches in onze club, door het sturen van coaches en ze te ondersteunen. Daarnaast willen we ook een traject uitstippelen voor iedere jonge speler en perspectieven kunnen bieden. Als grote club willen we seniorteams hebben op alle niveaus.”

Wat er echt toe doet voor de nieuwe jeugdcoördinator? “Graag zou ik onze grote club jaarlijks progressie zien maken op alle vlakken. Dit is enkel mogelijk door een samenwerking van alle mensen die betrokken zijn bij de club.”

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u