Kontich Wolves en WEB gaan volgend seizoen hun samenwerking nog verder uitbreiden.

“De basketbalclubs Kontich Wolves (723) en WEB Academy (5059) zijn overeengekomen om naast een verhoogde sportieve samenwerking, ook op structureel -en beleidsvlak de krachten te bundelen”, zo melden de clubs op hun sociale media.

“WEB Academy werd in 2019 opgericht om jeugdspelers de kans te bieden om basketbal te beoefenen op een hoger en intenser niveau, en ze daarbij ook beter voor te bereiden op een verdere carriére bij de seniors. Kontich Wolves staat al sinds vele jaren borg voor een duidelijk en doelgericht beleid om spelers zowel bij de jeugd als bij seniors op verschillende niveau’s mogelijkheden en kansen te bieden.”

“Door deze uitbreiding wordt het perspectief voor zowel (ex) spelers van WEB alsook de Kontichse jeugd gevoelig verhoogd. Zo zullen volgend seizoen de eerste spelers vanuit WEB evolueren naar de U21 én seniorsteams van Kontich en worden, door het invoeren van gezamenlijke trainingsprogramma’s, ook voor Kontichse jeugdspelers extra mogelijkheden gecreëerd om naar een hoger niveau te groeien.”

“Met minstens 20 jeugdteams brengt de samenwerking een nog completer aanbod, en krijgt de doorstroming naar de verschillende seniorsteams van Kontich Wolves extra impulsen op korte én middellange termijn. Een gezamenlijke sportieve omkadering zal daarbij zorgen voor een globale aanpak met duidelijke sportieve lijnen voor alle leeftijden en niveau’s.”

“Kontich Wolves en WEB Academy zullen ook op beleids –en extrasportief vlak de krachten bundelen. Zo zal er in een eerste fase een begin worden gemaakt van bestuurlijke integratie en wordt de operationele ondersteuning opgezet, met o.a. het gebruik van gezamelijke tools, platformen en communicatie. Hierdoor zullen bvb ook de sponsors en partners van Kontich Wolves én WEB Academy onmiddellijk toegang hebben tot een groter “geografisch speelveld.”

“In een volgend stadium is er de duidelijke intentie om synergieën en consistentie in governance na te streven en de integratie op dezelfde lijn te brengen van de geldende samenwerkingsverbanden van Kontich Wolves met Hove Rabbits enerzijds en Edegemse BC anderzijds.”

“De samenwerking beoogt op dit moment geen aanpassingen aan clubnamen of clubbranding. WEB Academy zal als club verder hoofdzakelijk fungeren vanuit Beveren net als Kontich Wolves vanuit Kontich.”

Voor meer informatie over de samenwerking kunnen jullie terecht bij Chris Daenen (0475/ 45.71.89 of [email protected]) van Kontich Wolves en Wim Van Britsom (0478/ 44.92.31 of [email protected]) van WEB Academy

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u