Koen Umans, secretaris-generaal bij Basketbal Vlaanderen, heeft het over de gevolgen van de coronacrisis voor zijn organisatie

Hoe weegt corona op het aantal leden?

“Vergeleken met een jaar geleden tellen wij 1.039 leden minder, van 48.686 naar 47.647. Na november 2020 zijn de nieuwe aansluitingen helemaal stilgevallen. Twintig jaar lang kende het basketbal vrijwel elk seizoen een groei met zo’n 1 procent, maar die trend is nu gebroken. Dit slepen we de volgende 10-15 jaar mee. Bovendien weten we nu nog niet hoeveel spelers hun loopbaan hebben afgesloten of hoeveel er naar andere sporten overgestapt zijn”, zegt Umans aan Het Nieuwsblad.

Dreigen clubs te verdwijnen?

“Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een aanzienlijk aantal clubs zal verdwijnen. Misschien worden er wel minder ploegen ingeschreven, maar ook dat is nog speculatief. Normaal zouden minder leden ook minder subsidies betekenen, maar gelukkig voor de clubs heeft sportminister Ben Weyts beslist dat we kunnen terugvallen op de cijfers van voor de crisis.”

Wat zijn de gevolgen voor refs en vrijwilligers?

“Meer nog dan de terugval in leden of clubs maak ik me zorgen over de daling van het aantal vrijwilligers en scheidsrechters, die absoluut cruciaal zijn voor de amateursport. In welke mate gaan die mensen – vaak zestigers en zeventigers – na deze gezondheidscrisis hun engagement weer opnemen? Elke sport kampte al met een structureel tekort aan refs en corona heeft die tendens versterkt. Steeds minder jongeren voelen zich geroepen om een match te leiden. En wie toch begint, haakt ook steeds sneller af.”

Wat als ook volgend seizoen aangetast geraakt?

“Nu al zitten speculeren over een derde seizoen vol zorgen is veel te voorbarig. Ik focus me op de zaken die ik wél kan controleren. Zo gaan we onze communicatie verbeteren en een aantal projecten uitrollen rond outdoor basketbal. Ik weet niet hoe het virus gaat evolueren, de wetenschap weet het niet en Frank Vandenbroucke weet het niet.”