Het aantal teams op niveau 1 en 2 bij de jeugd wordt ook volgend seizoen opnieuw beperkt in aantal. Om te bepalen welke teams bij een teveel aan inschrijvingen voorrang krijgen werd er opnieuw een jeugdranking opgemaakt om deze beslissing zo objectief mogelijk te maken.

Bekijk de voorlopige ranking jeugdcompetitie voor ’21-’22

De jeugdranking bepaalt echter niet op welk niveau een ploeg moet inschrijven. Elke club is nog steeds vrij om te bepalen op welk niveau een bepaalde ploeg wordt ingeschreven. Pas wanneer er op Niveau 1 en/of Niveau 2 meer inschrijvingen zijn dan het aantal plaatsen, wordt er gekeken naar de jeugdranking en wordt de voorkeur gegeven aan de teams die het beste scoren op de ranking.

Dit is eveneens geen maatstaf om de kwaliteit van de jeugdwerking van een club te gaan evalueren maar enkel een middel om het niveau van ploegen te vergelijken op basis van resultaten in het verleden van dezelfde jeugdlichting binnen een club.

TuinTuin

Hoe werkt de ranking precies? 

Deze ranking houdt met heel wat verschillende zaken rekening om tot een eventwichtige score te komen. Uiteraard wordt er voor een groot stuk gekeken naar de resultaten van de afgelopen 2 seizoenen van de onderliggende leeftijdscategorieën. Aangezien er in het huidige seizoen 2020-2021 (X-1) geen resultaten beschikbaar zijn, werd dit vervangen door de resultaten van 2018-2019 van de onderliggende categorie omdat dit dezelfde geboortejaren betreft. Zo wordt er bv. bij U18 rekening gehouden met de resultaten van U16 in 2020 en U14 in 2019.

Ploegen die een samenwerkingsverband hebben kunnen opnieuw een samengesteld team inschrijven.

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u