Olicsa en Gembo beslisten om hun samenwerking op verschillende niveaus verder uit te diepen, om zo alle spelers de best mogelijke opleiding te kunnen bieden.

Naast hun eigen ploegen stellen Olicsa en Gembo in het seizoen 2021-2022 zes gezamenlijke ploegen op. Die ploegen bestaan uit spelers van beide clubs:

· Een U18-ploeg zal als Olicsa spelen op niveau 2
· Een U18-ploeg zal als Gembo spelen op niveau 1
· Een samengestelde U16-ploeg zal als Olicsa spelen op niveau 3
· Een samengestelde U16-ploeg zal als Gembo spelen op niveau 2
· Een samengestelde U14-ploeg zal als Olicsa spelen op niveau 3
· Een samengestelde U14-ploeg zal als Gembo spelen op niveau 2

Het gaat om gemengde ploegen. Bij de leeftijdscategorieën U14 en U16 werken we met samengestelde ploegen, waar de spelers aangesloten blijven bij hun club van oorsprong. Bij de leeftijdscategorie U18 muteren spelers van de ene club (tijdelijk) naar de andere club, zodat ze daar uitkomen op een spelniveau dat optimaal aansluit bij hun kunnen.

Gembo en Olicsa, beiden Antwerpse clubs met een familiale sfeer en een gelijklopende sportieve visie, zijn in het seizoen 2019-2020 gestart met een proefproject met als doel een aantal getalenteerde spelers de kans te geven samen een ploeg te vormen die op niveau 1 kon meedraaien.

Dit proefproject is door alle betrokkenen positief geëvalueerd. Daarom, en vanwege het feit dat er zich toekomstgericht nog verschillende opportuniteiten aanbieden, hebben we besloten om de samenwerking tussen beide clubs verder te zetten en voor het komende seizoen uit te breiden.

Beide clubs behouden hun eigenheid die wederzijds erkend wordt. Deze samenwerking kent haar succes omdat de banden met de club van herkomst niet worden doorgesneden.

Communicatie, vertrouwen en respect voor ieders kwaliteiten en waarden zullen de leidraad zijn doorheen het ganse traject.

Samen meer bereiken is de drijfveer om aan de spelers van beide clubs de mogelijkheid te geven om op het niveau te spelen dat aansluit bij de ambitie en talent. Op die manier kunnen we het spelplezier van elke speler garanderen.

Bron: website Olicsa

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u