De Atletencommissie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft Ann Wauters aangeduid als nieuwe voorzitster.

“Ik ben heel blij dat we met de Atletencommissie de belangen en noden van onze atleten centraal kunnen plaatsen”, stelt Wauters.

“Ik kijk er enorm naar uit om samen te werken met deze heel diverse groep.”

Wauters zal als voorzitster van de Atletencommissie deel uitmaken van de raad van bestuur en van het bureau van de raad van bestuur van het BOIC.  

De eerste vergadering werd al op 17 november gehouden, maar het nieuws raakte nu nog maar bekend.

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u