Bij Basket Meetjesland keken ze toch wat vreemd op over de stopzetting van de competitie.

Voor voorzitter Frank De Sutter van Basket Meetjesland was de beslissing over de stopzetting een beetje vreemd.

“Ik vind het jammer dat het uitgerekend VBL was die de stekker eruit haalde”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

In de wandelgangen is te horen dat de Vlaamse Sportfederatie bij de sportbonden aandrong op een stopzetting.

“Als ik me niet vergis was het toch Koen Umans zelf die vanuit een ander forum pleitte voor het voortzetten van de sport.”

De Sutter vreest ook een beetje voor de competitie. “Worden die drie verloren speeldagen nu nog ingehaald? Wat gebeurt er dan na Nieuwjaar? Wordt dit weer een jaar voor niets?”

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u