SKA, de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen en Gezond Sporten, roepen sportorganisatoren op tot een breed debat over de vraag of het te verantwoorden valt kinderen en tieners jonger dan 16 jaar met volwassen sporters te laten kampen in topcompetities als de Olympische Spelen, WK’s of EK’s.

Het dopingincident met de 15-jarige Russische schaatsster Kamila Valieva illustreert tot welke ontsporingen een malafide entourage kan leiden.

Dr. Tom Teulingkx, voorzitter van SKA: “De enorme druk en mogelijke dopingrisico’s voor minderjarige deelnemers aan topsportcompetities, waarbij grote financiële en nationale belangen op het spel staan, stroken niet met het Antidopingcharter van SKA, maar ook niet met de Panathlon-verklaring over ethiek in de jeugdsport of met de Olympische gedachte. We moeten echt dringend nadenken over deze kwestie.”

Oostbloktijden niet voorbij

Valieva is geen alleenstaand geval. Over dopingdossiers met minderjarige sporters in landen van het voormalige Oostblok zijn boeken en documentaires gemaakt. Kennelijk horen die toestanden niet tot het verleden.

Maar jammer genoeg blijft mismanagement van sportende kinderen en tieners niet beperkt tot één regio – denk maar aan de schrijnende gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de sport met minderjarige slachtoffers, die de afgelopen jaren in alle continenten dE media hebben gehaald.

Dr Frank Pauwels , Voorzitter Gezond Sporten: “De case Valieva is de druppel die de emmer doet overlopen. We zien de gebeurtenissen rond dit wonderkind tegen een achtergrond van topcompetities in diverse sportdisciplines, niet alleen kunstschaatsen, maar ook turnen, zwemmen of skateboarden.”

“Dat zijn de facto haast kindercompetities, of ze dreigen het te worden. Wij, volwassen toeschouwers, staan argeloos te applaudisseren voor minderjarige medaillekandidaten wier basale rechten en belangen
soms met voeten worden getreden door overijverige of gewetenloze begeleiders.”

Druk van de ketel halen

Volwassen sporters kunnen autonoom de mogelijke risico’s en zegeningen van een deelname aan topsportcompetities afwegen. Van kinderen en tieners jonger dan 16 jaar mogen we dat niet veronderstellen, vindt SKA.

Dr Teulingkx: “Sporters jonger dan 16 jaar voortaan niet meer op topniveau laten kampen tegen volwassenen, zou niet alle problemen oplossen, maar het kan naar onze mening toch veel druk van de ketel nemen voor kinderen en tieners, die per definitie kwetsbaar zijn.”

Debat

In het volste besef dat er ook veel minderjarige topsporters zijn die wél goed omringd worden en nooit met doping of andere wantoestanden te maken krijgen, roepen SKA en Gezond Sporten alle sportorganisaties die zich bij dit vraagstuk betrokken voelen op tot een open debat. Misschien leidt dat tot nieuwe inzichten of weloverwogen aanbevelingen.

Bron: SKA

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u