Vlaams minister van Sport Ben Weyts wil sportclubs op zowel korte als lange termijn ondersteunen tijdens deze energiecrisis. Vlaanderen heeft hiervoor een steunpakket van € 53 miljoen klaar, dat in de eerste plaats inzet op structurele maatregelen.

“Heel wat van onze sportclubs zijn in deze crisis extra kwetsbaar, omdat ze in het verleden onvoldoende hebben kunnen investeren in energiezuinigheid en duurzaamheid”, zegt Weyts. “We moeten deze crisis aangrijpen om een structurele verbetering te realiseren voor de clubs.”

De hele samenleving en dus ook de sportsector wordt getroffen door stijgende energieprijzen. Sportclubs nemen reeds ad hoc maatregelen door bijvoorbeeld de doucheruimtes te sluiten of de verwarming in de cafetaria lager te zetten. Vlaanderen heeft deze energiecrisis niet afgewacht om energiebesparende maatregelen haalbaar en aantrekkelijk te maken voor de sportclubs. Binnen Sportspurt, een nooit gezien investering van € 185 miljoen, voorziet Weyts reeds enkele energie-gerelateerde groepsaankopen, zoals de aankoop van LED-verlichting of de uitvoering van een energiescan. Ook energetische ingrepen bij de renovatie of nieuwbouw van bovenlokale sportinfrastructuur worden ondersteund.

Weyts heeft nu een pakket klaar van € 53 miljoen om de sportclubs te ondersteunen tijdens de energiecrisis. Concreet voorziet Weyts € 50 miljoen aan energieleningen. Sportclubs of sportfederaties kunnen tot € 1 miljoen lenen aan slechts 1% rente. Sportclubs die energiebesparende investeringen willen nemen, kunnen beroep doen op deze leningen.  Daarnaast voorziet Vlaanderen € 3 miljoen om sportclubs die nu reeds in de problemen komen door de stijgende energiefacturen op korte termijn hulp te bieden.

“We appreciëren de steun die Vlaams Minister van Sport Ben Weyts vrijmaakt om sportclubs door deze crisis te loodsen, waarbij er zowel op de korte als de langere termijn wordt gekeken”, zegt Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie (VSF).

“We vinden het positief dat sportclubs van rechtstreekse financiële ondersteuning kunnen genieten met de sportfederaties als doorgeefluik én tegelijkertijd ruimte krijgen voor duurzame investeringen. De rechtstreekse financiële steun is een welgekomen hulp, maar we moeten realistisch zijn en beseffen dat deze onvoldoende is om de stijgende energiefacturen hélemaal tegemoet te komen. We raden onze sportclubs dan ook aan om maximaal gebruik te maken van de noodleningen, die als hefboom kunnen dienen om duurzaam te investeren in energiebesparende projecten.”

“Onze sportclubs zijn geen eiland in onze samenleving”, zegt Weyts. “Met dit steunpakket zetten we bewust heel sterk in op investeringen die op lange termijn inzake duurzaamheid en energiezuinigheid zullen renderen.”

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u